Ochrona Twojego doświadczenia

Tłumaczenie słowa kurs wymiany DM na francuski


Kurs wymiany marki niemieckiej 12 / May / 22 Piotr Cieślik Goście: 668 Ocena: ★★★★★

Uwaga. Liczby dla Interpane można wyprowadzić z faktu, że 1 marka niemiecka jest warta 3,35 francuskich franków (wymiana 1999).

Dla ułatwienia porównania, liczby podano w euro (kurs wymiany: 1 euro = 1,95583 DM).

Ale faktura była płatna dopiero 17 stycznia, kiedy to kurs wymiany osiągnął 1 DM = 30 milionów dinarów.

Ale rachunek miał zostać zapłacony dopiero 17 stycznia, kiedy to kurs wymiany osiągnął 1 DM = 30 milionów dinarów.

Przy kursie wymiany z 11 stycznia 1 DM = 150 000 dinarów, zapłata rachunku kosztowałaby mniej niż jednego fenigu niemieckiego.

Przy kursie wymiany z 11 stycznia 1 DM = 150 000 dinarów, cena biletu kosztowałaby mniej niż jednego pensa niemieckiego.

Do 11 grudnia kurs wymiany wynosił 1 DM = 800 mln, a do 15 grudnia wynosił 1 DM = 3,7 mld nowych dinary.

11 grudnia kurs wymiany wyniósł 1 DM = 800 mln, a 15 grudnia 1 DM = 3,7 mld nowych dinary.

1 Oficjalny kurs wymiany dinarów 6 = DM 1 został zmniejszony do D. = DM 1, aby obliczyć wartość eksportu. (w dinarach) owoce od maja 2000

1 oficjalny kurs wymiany 6 dinarów = 1 marka niemiecka został zmiękczony do 19 dinarów. = 1 DM, aby obliczyć wartość eksportu (w dinarach) owoców od maja 2000

Pod względem parytetu siły nabywczej wartość złotego w stosunku do DM na koniec 1990 r. była o około 80% wyższa niż stosunek kursu walutowego.. p>

Mierzona według parytetu siły nabywczej, wartość złotego na koniec 1990 r. była o około 80% wyższa od wartości odpowiadającej kursowi wymiany względem Marki Niemieckiej .

W połowie 1992 r. koszt wypełnienia wynosił zazwyczaj złotówki. Zakres od 2 do 5 milionów (21 do 50 DM po kursie wymiany z połowy 1992 r.).

Na przykład w połowie 1992 roku oferowali wypełnienia w cenach od dwóch do pięciu milionów zł, czyli około 21 do 50 mark.

Gdy marka niemiecka stała się główną międzynarodową walutą rezerwową w latach 80. i 90., duże wahania kursudolara miały silny wpływ na niemiecki czasami ekonomia.< /p>

Podczas gdy marka niemiecka stała się ważną międzynarodową walutą rezerwową w latach 80. i 90., gwałtowne wahania kursudolara miały czasami poważne reperkusje dla niemieckiego ekonomia.< / p>

Dlatego saldo budżetu jest stosunkowo niewrażliwe na zmiany kursów walut innych niż kurs euroliry.

Dlatego saldo budżetowe jest stosunkowo niewrażliwe na zmiany kursów walutowych , z wyjątkiem parytetu funta maltańskiego w stosunku dodo euro .

Przy ograniczonym przerzucaniu kursów walut, elastyczne reguły kursów walut zapewniają wyższe wyniki w zakresie dobrostanu.

Przy ograniczonej transmisji zmian kursu walutowego, przyjęcie zmiennego kursu walutowego skutkuje wzrostem dobrobytu.

Dostosowanie kursu walutowego pozostało kluczowym problemem, zwłaszcza w krajach o elastycznych kursach walutowych i luźnej polityce pieniężnej.

Dostosowanie waluty pozostaje głównym problemem, zwłaszcza w krajach o elastycznych stawkach i luźnej polityce pieniężnej.

a Pierwotne kwoty w DM zostały dla jasności przeliczone na euro po oficjalnym kursie 1,95583 DM za euro.

a Dla jasności pierwotne kwoty w DM zostały przeliczone na euro po oficjalnym kursie wynoszącym 1,95583 DM za jedno euro.

Mechanizmy

kursowe i unie walutowe. Regionalne mechanizmy kursów walut i unie walutowe mogą chronić rynki regionalne przed zmiennością kursów walut.

Mechanizmy kursów walutowych i unie walutowe. Tworzenie regionalnych mechanizmów kursów walut i unii walutowych służy ochronie rynków regionalnych przed zmiennością kursów walut.

Oficjalne kursy wymiany ECU w stosunku do walut UE są obliczane przez pomnożenie kursu dolara amerykańskiego na ECU przez odpowiednie kursy wymiany dolara amerykańskiego. .

Te ceny są zaokrąglane do sześciu miejsc po przecinku, metoda obliczania jest pod każdym względem identyczna, w tym w szczególności umowa dotycząca zaokrągleń. do skorygowania nieodwołalnych kursu konwersji euro z walutami regionem euro em >.

Efektywne (nominalne/rzeczywiste) kursy walutowe: nominalne efektywne kursy walutowe składają się ze średniej ważonej różnych dwustronnych kursów walutowych.

Depozyty płatne za wypowiedzeniem: ta kategoria obejmuje depozyty oszczędnościowe, które posiadacz musi spełnić zawiadomienie ustawione przez zanim będzie mógł < em >wypłać swoje środki.

Przykłady pomogą Ci przetłumaczyć słowo lub wyrażenie, którego szukasz w różnych kontekstach. Nie są przez nas wybierane ani sprawdzane i mogą zawierać nieodpowiednie słowa lub pomysły. Zgłoś przykłady do edycji lub usunięcia. Tłumaczenia wulgarne lub potoczne są zwykle podświetlone na czerwono lub pomarańczowo.Komentarze 0