Ochrona Twojego doświadczenia

Redukcja zadłużenia Precision Drilling przekroczyła cel do końca ubiegłego roku


Precision Drilling przekracza cel redukcji zadłużenia na 2022 r. 08 / February / 23 Piotr Cieślik Goście: 305 Ocena: ★★★★★

Firma świadcząca usługi w zakresie pól naftowych twierdzi, że w 2022 r. zmniejszyła całkowite zadłużenie o 106 mln USD ($M), w porównaniu z celem redukcji zadłużenia wynoszącym 75 mln USD.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. niespłacone zadłużenie spółki obejmowało 44 mln USD z tytułu kredytu senioralnego z terminem zapadalności 18 czerwca 2025 r. oraz mln USD z tytułu 7,125% obligacji senioralnych z terminem zapadalności 15 stycznia 2026 r.
Precision Drilling miał również 400 mln USD zaległości z tytułu 6,875% senior notes o terminie wykupu 15 czerwca 2029 r.
Ponadto Precision powiedział, że ma około 22 mln USD w liniach kredytowych na nieruchomości, z saldem gotówkowym w wysokości około 22 mln USD i całkowitą płynnością około 600 mln USD na koniec 2022 roku.
W czwartym kwartale 2022 r. firma Precision zgłosiła średnio 66 aktywnych platform wiertniczych w Kanadzie i 59 w USA, co oznacza wzrost odpowiednio o 27% i 31% w stosunku do tego samego okresu w 2021 r.Komentarze 0