POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać już udzieloną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania. 

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego 

Jako osoba zainteresowana masz prawo w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w odniesieniu do kwestii ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasze przedsiębiorstwo. 

 

Prawo do przenoszenia danych 

Mają Państwo prawo do przekazywania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, do przekazania Państwu lub osobom trzecim. Są one udostępniane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe. 

 

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia 

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. W przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłacie Państwo do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub. TLS szyfrowanie. Oznacza to, że dane, które przesyłacie Państwo za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po wierszu adresu "https: //" w przeglądarce i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. 

 

Okres przechowywania wpisów i komentarzy 

Wpisy i komentarze, jak również związane z nimi dane, takie jak adresy IP, są zapisywane. Treści te pozostają na naszej stronie internetowej do czasu ich całkowitego usunięcia lub do czasu, gdy muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych. 

 

Zapisywanie wpisów i komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć już udzieloną zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną.  

Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. 

 

YouTube 

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo.

Po wejściu na stronę ze zintegrowaną wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.

YouTube może przyporządkować Państwa zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube. Można temu zapobiec poprzez wcześniejsze wylogowanie się.

 

Realizacja zamówień 

Aby w pełni przestrzegać ustawowych wymogów ochrony danych, zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. 

 

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics 

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" w Google Analytics. Za jej pomocą można tworzyć raporty zawierające zestawienia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach 

Google, jak również z danych odwiedzających pochodzących od podmiotów trzecich. Nie ma możliwości przyporządkowania tych danych do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować. Można to zrobić za pomocą ustawień reklam na koncie Google lub 

poprzez ogólne zakazanie gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w rozdziale "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

 

Google AdWords i Google Conversion Tracking 

 

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. 

 

AdWords to program reklamowy online. W ramach programu reklamowego online korzystamy z funkcji śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe 

które przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Google i my możemy stwierdzić na podstawie plików cookie, że kliknąłeś na reklamę i zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Pliki cookie konwersji są używane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają z funkcji śledzenia konwersji. Klienci Adwords 

dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło na ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Klienci AdWords nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz 

uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jego wykorzystaniu. W tym celu należy dezaktywować plik cookie konwersji w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Oznacza to, że nie jest uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.